Când dublăm consoana finală a verbului englezesc la adăugarea terminațiilor „-ing” și „-ed”?

În limba engleză, la forma de infinitiv a verbului, fără particula to (forma verbului din dicționar adică), adăugăm ing, ca să formăm participiul prezent, util, de pildă, în redarea unor timpuri verbale care indică o acțiune în continuă desfășurare, și terminația –ed, la verbele regulate, pentru a forma participiul trecut al verbelor și timpul gramatical Past Simple. În aceste situații, se întâmplă ca la unele verbe terminate în consoană, această consoană finală să se dubleze. Dar când știm că trebuie dublată consoană finală a verbului și când nu, în momentul adăugării terminațiilor respective? Sunt câteva reguli și pentru acest lucru. Hai să le vedem! 😉

REGULI de DUBLARE A CONSOANEI FINALE a unui verb când primește –ing sau –ed

Se dublează întotdeauna consoana finală a verbului când un verb format dintr-o singură silabă se termină în consoană + vocală + consoană. De exemplu:

run → running (E verb neregulat și nu primește -ed.) runing
stop → stopping / stopped  (NU stoping / stoped)
rob → robbing / robbed (NU robing / robed)

Dublăm consoana finală atunci când verbul e multisilabic (are mai mult de o silabă), iar silaba finală este accentuată. De pildă:

begin → beginning (E verb neregulat și nu primește -ed.) begining
prefer → preferring / preferred (NU prefering prefered)
refer → referring / referred (NU refering / refered)
admit → admitting / admitted
(NU admiting / admited)
permit → permitting / permitted (NU permiting / permited)

Dacă silaba finală nu este accentuată, ci prima, NU dublăm consoana deci:

listen → listening / listened (NU listenning / listenned)

happen → happening / happened (NU happenning / happenned

visit → visiting / visited (NU visitting / visitted)

EXCEPȚIA de la această ultimă regulă e constituită de verbele travel și cancel, a căror silabă finală este neaccentuată și, totuși, a căror consoană finală se dublează:

travel → travelling / travelled (NU traveling / traveled)

cancel → cancelling / cancelled (NU canceling / canceled)

REGULI când NU DUBLĂM CONSOANA FINALĂ a verbului:

Nu dublăm consoana finală a verbului când acesta se termină în două consoane consecutive (-rt; -rn; -ld, -nd etc.):

start → starting / started (NU startting / startted)

burn → burning / burned (NU burnning / burnned)

build → building (E verb neregulat și nu primește -ed.)  buildding

stand → standing (E verb neregulat și nu primește -ed.) standding

Nu dublăm consoana finală a verbului atunci când aceasta este precedată de două vocale:

remain → remaining / remained  (NU remainning / remainned)

Nu dublăm w, x sau y final dintr-un verb, mai ales că adesea w și y au rol de semivocală (apar alături de o vocală cu care formează diftongi):

snow → snowing / snowed (NU snowwing / snowwed)

box → boxing / boxed (NU boxxing / boxxed)

play → playing / played (NU playying / playyed) – Când verbele terminate în y sunt precedate de o consoană, când adăugăm –ed, y (cu statut de vocală) se transformă în i. Terminația -ing se adaugă pur și simplu. De exemplu: try → tried / trying. Când este precedat de vocală însă, y final al verbului se menține (alt exemplu, în afară de play: stay → staying/ stayed).

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *