Zece expresii și locuțiuni adverbiale cu substantivul „chip”

În limba română, adverbele modale sunt cel mai bine reprezentate, fiind actualizate în cele mai diverse forme. Numai cu substantivul chip se cunosc numeroase expresii și locuțiuni adverbiale de mod, multe dintre ele fiind chiar sinonime. Mai pregnante în limba română veche, acestea sunt astăzi folosite cu precădere în limbajul familiar sau regional.

Având în vedere că acest cuvânt este, la origine, un substantiv, care, pe lângă această valoare morfologică pe care și-a păstrat-o, a ajuns să contribuie și la realizarea unor sintagme, multe dintre ele locuțiuni adverbiale, putem afirma că acest termen, chip, a suferit un proces de gramaticalizare[1].

Substantivul chip este de proveniență maghiară (<magh. Kép)[2] și în astfel de expresii are mai ales înțelesul de „fel, mod, gen, soi”; folosirea sa în sintagmele adverbiale „aduce o nuanțare de care era nevoie, mai explicită”[3].

gabriela duda dictionar-de-locutiuni-ale-limbii-romane_1_fullsize

1. cu niciun chip

Locuțiunea adverbială de mod cu niciun chip este sinonimă cu adverbele deloc, defel, nicicum, nicidecum, nicicât, necum, nimic.

  „Raed Arafat nu vrea cu niciun chip să fie ministru în viitorul Guvern.” (titlul unui articol publicat pe site-ul ziarului „România liberă”, www.romanialibera.ro, în data de 18 noiembrie 2012)

2. în fel și chip

Cu sensul de „în tot felul, în toate modalitățile posibile”, locuțiunea adverbială în fel și chip, mai redundantă, este sinonimă cu alte două sintagme adverbiale construite cu acest substantiv: în toate felurile și chipurile; în toate chipurile.

„Cultura s-a manifestat în fel și chip în Sălajul anului 2013.” (titlul unui articol publicat pe site-ul ziarului „Graiul Sălajului”, www.graiulsalajului.ro, în data de 3 ianuarie 2014).

3. într-alt chip

Ocurentă mai mult în textele vechi, sintagma într-alt chip însemna „în alt mod, în alt fel” și s-a dezvoltat din aceeași expresie în care chip avea sensul primar de bază, inițial într-alt chip având înțelesul de „sub o altă înfățișare”.

„Revoluţia – scenarii vechi într-alt chip” (titlul unui articol publicat pe site-ul http://ecology.md/, în data de 09.04.2012).

4. cu orice chip

Această locuțiune adverbială, cu sensul de „oricum”, este sinonimă cu altă sintagmă adverbială, mai veche, construită cu același substantiv: în tot chipul.

„Liberalii clujeni vor alegeri cu orice chip, dar decizia o va lua conducerea centrală a PNL.” (titlul unui articol publicat pe site-ul ziarului „Făclia”, www.ziarulfaclia.ro, în data de 10 septembrie 2013).

5. în / cu ce chip

Sintagma adverbială în ce chip sau cu ce chip se folosește mai ales în propoziții interogative și se  întâlnește adesea în textele vechi. Are sensul de „cum, în ce mod”.

Cu ce chip am putea noi, oare, tată, ca să trimitem aceste scrisori?” (Vasile Drăghici, apud  Gabriela Duda, Aglaia Gugui, Marie Jeanne Wojcicki, Dicționar de expresii și locuțiuni ale limbii române, București, Editura Albatros, 1985, p. 134)

6. în toate felurile și chipurile / în toate chipurile

Aceasta este o locuțiune adverbială sinonimă cu expresia, construită pe aceeași bază, în fel și chip (vezi supra).

„După ce tovarășii au demolat casa bunicii mele din București, am visat-o ani și ani la rând în toate felurile și chipurile.” (dintr-un articol publicat pe site-ul www.feminis.ro, vizualizat în data de 21.04.2014)

7. în tot chipul

Expresia adverbială în tot chipul este sinonimă cu cea discutată mai sus, construită cu același substantiv, cu orice chip (vezi supra).

„Așa îți face  Dumnezeu pe plac în tot chipul, spre buna ta ființare și desfătarea ta.” (dintr-un articol publicat pe site-ul www.doxologia.ro, în data de 18 noiembrie 2013).

8. în chip de…

Această locuțiune adverbială are la bază sensul originar al substantivului chip, însemnând „cu înfățișare de…, asemenea cu…”.

„Cuvioasa Apolinaria fecioara, care s-a nevoit în chip de bărbat” (titlul unui articol publicat pe site-ul http://paginiortodoxe.tripod.com/, vizualizat în data de 21.04.2014).

Atenție că locuțiunea adverbială în chip de... poate fi confundată cu locuțiunea prepozițională, cu aceeași formă (în chip de…), cu sensul de „drept, în calitate de…, în, ca”! Este vorba de aceeași grupare, dar cu valori morfologice diferite și cu regim sintactic diferit. Despre acest subiect am mai discutat în articolul despre delimitarea locuțiunii adverbiale în chip de… de locuțiunea prepozițională cu aceeași formă (valorile morfologice ale sintagmei în chip de…).

9. într-un chip

Locuțiunea într-un chip, cu valoare adverbială, are sensul de „în același fel/mod”, „la fel”.

N-au procedat într-un chip la ridicarea acestui monument, ci s-au folosit de mai multe tehnici.

Similare ca formă, sintagmele construite cu în chip (+adjectiv) au valoare adverbială și înseamnă „în mod…, la modul…”. De observat că substantivul nu e articulat formal (*în chipul…, *într-un chip…), ceea ce demonstrează un grad ridicat de gramaticalizare și de constituire a unei expresii fixe, sudate, ca locuțiune adverbială:

„Eroii patriei sunt comemoraţi în chip solemn la Cimitirul Eroilor din Municipiul Slatina” (titlul unui articol publicat pe site-ul http://www.episcopiaslatinei.ro/, în data de 12 mai 2010);

„Creierul nu încetează niciodată să funcționeze și, atunci când îi oferi noutate și varietate, va comanda corpului să reacționeze în chip corespunzător.” (citat din Colin Turner, disponibil pe site-ul http://www.citatepedia.ro/, vizualizat în data de 21.04.2014);

 „Pentru generația născută în anii ’80, copilăria s-a suprapus în chip pervers peste cea mai neagră perioadă a comunismului românesc.” (dintr-un articol publicat pe site-ul http://adrianciubotaru.ro/, vizualizat în data de 21 aprilie 2014).

„În limba română de azi, în sintagme modale, chip este folosit mai ales în limbajul familiar, dar nici presa scrisă nu este ocolită, și oferă scriiturii ori dialogului o notă aparte”[4].

10. chipurile

La plural, „în limba actuală, chip mai este folosit cu valoare adverbială și în situații în care vorbitorul are oarecare rezerve sau se distanțează «față de un mesaj reprodus în stil direct sau indirect, față de o informație care i-a parvenit de la cineva» (Zafiu)”[5].

În acest caz, chipurile este un semiadverb care exprimă dezacordul, sinonim cu cică, pasămite, vezi Doamne, vorba vine.

 „Ție nu-ți arată filmarea, că n-au voie, chipurile, dar îți zâmbesc aproape complice, gen «știm noi mai bine, dar ne prefacem că vă credem».” (fragment dintr-un articol de pe site-ul www.aghiuta.com, în data de 20 februarie 2014).[1] Cf. * * *, Dicționar de științe ale limbii, București, Editura Nemira, 2005, p. 225, s.v. gramaticalizare: „Proces de transformare, în evoluția unei limbi sau în trecerea de la o limbă la alta, a unui cuvânt autonom într-un morfem gramatical, prin pierderea autonomiei lexico-gramaticale.”

[2] Vezi www.dexonline.ro, s.v. chip.

[3]Adrian Chircu, Despre mod, în „fel și chip”. Observații asupra gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, rom. chip, în * * *, Limba română. Ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română (București, 3-4 decembrie 2010) (I) Gramatică și fonologie. Lexic, Semantică, terminologii. Istoria limbii române, dialectologie și filologie, [editori: Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan Oprea], Editura Universității din București, 2011, p. 59.

[4] Id., ibid., p. 60.

[5] Id., ibid., p. 62.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *