„În ceea ce privesc investițiile” sau „În ceea ce privește investițiile”?

Am găsit, tot prin marea grădină a presei, următorul titlu:

Sursa: wall-street.ro
Sursa: wall-street.ro

Este vorba de titlul unui articol publicat în data de 11 mai 2010, pe site-ul www.wall-street.ro, care ne-a atras atenția în privința unui dezacord deja celebru, fiind întâlnit adesea, mai ales în vorbire.

În acest titlu este realizat incorect acordul gramatical dintre subiect și predicat. În loc de „în ceea ce privește investițiile”, se folosește forma „în ceea ce privesc investițiile”, cu verbul conjugat la plural. De fapt, acordul gramatical se realizează nu cu subiectul ceea ce, cum ar fi firesc și corect, ci cu complementul direct investițiile. Cei care realizează acest dezacord interpretează greșit substantivul investițiile (și oricare alt nominal aflat în poziția aceasta, indiferent de caz) ca fiind subiectul propoziției. Totuși, dacă s-ar respecta structura acestei propoziții (și dacă s-ar cunoaște foarte bine), s-ar face și acordul corect, cu subiectul exprimat prin pronumele relativ ceea ce:

[S (ceea ce)] + [P (privește)] + [CD (investițiile)], unde S este subiectul, P este predicatul, iar CD – complementul direct

Pentru a proba faptul că investițiile reprezintă într-adevăr complementul direct și nu subiectul, este suficient să înlocuim acest obiect direct (complement direct al lucrului) cu un complement direct al persoanei, dublu marcat, prin prepoziția pe și printr-un clitic pronominal (o formă neaccentuată de pronume personal) cu același statut sintactic, anticipând funcția de complement direct:

În ceea ce ne privește pe noi, investitorii

În ceea ce te privește pe tine, investitorul

Nu spunem, așadar, *În ceea ce ne privim pe noi, investitorii… sau *În ceea ce ne privesc pe noi, investitorii… / *În ceea ce te privesc pe tine, investitorul… sau *În ceea ce te privești pe tine, investitorul… Aici, acordul gramatical greșit se arată mult mai vădit și mai ilogic. În realitate, la fel de greșit și evident ar trebui să ne pară și în exemplul de mai sus.

Această regulă se aplică, bineînțeles, și în cazul sintagmei cu pronume relativ simplu (fără ceea) sau al celei în care pronumele relativ compus este înlocuit prin pronumele cât, pentru că, indiferent de formele pronominale pe care le poate avea subiectul, poziția sa sintactică nu se schimbă, iar categoria numărului rămâne identică (tot de singular):

Avem așteptări mai mari în ce privește investițiile în reabilitări termice. și Avem așteptări mai mari cât privește investițiile în reabilitări termice. / Cât privește investițiile în reabilitări termice, avem așteptări mai mari. (În ultimul caz, nu uitați de virgulă, ca în cazul comunicărilor care încep cu structura În (ceea) ce privește…, pentru că vorbim de plasări emfatice ale acestor structuri în cadrul frazei.)

G. Gruiță consideră drept cauză a acestui dezacord faptul că vorbitorilor li se pare atipică „vecinătatea singular-plural” (privește investițiile), care în sine „dă impresia unui dezacord, în ciuda perfectei sale gramaticalități” – caz de hipercorectitudine (tot o formă de greșeală); astfel, se încearcă evitarea acestui fals (aparent) dezacord 1.

Acordul greșit se mai realizează și din cauza sensului general, nesigur, pe care îl îmbracă de obicei pronumele relativ compus ceea ce. Având o formă invariabilă, cunoaște prea puține opoziții, și acestea prea puțin evidente. De asemenea, îndeplinește un dublu rol: conector frastic („leagă” o propoziție subordonată de regenta ei) și funcție sintactică (în aceste cazuri, de subiect). Mai mult chiar, în funcția de subiect, acest pronume relativ (ca și multe altele) prezintă forme atipice pentru nominativ, caz exclusiv al subiectului: este adesea precedat, ca și aici, de prepoziții specifice acuzativului; ceea ce este astfel un subiect atipic, în cazul acuzativ, drept care e normal să inducă în eroare și în situația acordului gramatical din structura în ceea ce privește investițiile, unde un non-lingvist interpretează, în consecință, substantivul investițiile ca fiind subiectul comunicării.

„Din cauza particularităților menționate, pronumele relativ (într-o anumită măsură și cel interogativ) se impune mai greu, ca subiect veritabil, în mintea vorbitorului. Consecințele se văd în planul acordului verbal, care înregistrează frecvente abateri de la normă în asemenea situații.” 2

Cei care consideră că este greu de acceptat și/sau de înțeles acest acord și, prin urmare, nu vor să folosească structura corectă În ceea ce privește investițiile… sau pur și simplu nu sunt siguri de acordul corect în anumite circumstanțe, pot evita ușor confuziile sau eventualele dezacorduri cauzate de incertitudine, înlocuind propoziția subordonată de relație (În ceea ce privește investițiile…) cu echivalentul său la nivelul propoziției, locuțiunea prepozițională în privința. Aceasta însoțește de fapt un nominal / o sintagmă nominală cu formă de genitiv, în poziție de complement circumstanțial de relație (de dimensiuni mai reduse decât subordonata de relație pe care o substituie). Evitând propoziția subordonată, simplificăm și enunțul (folosind mai puține cuvinte) și scăpăm și de predicatul privește, care ridică problema de (dez)acord:

Avem așteptări mai mari în privința investițiilor în reabilitări termice

Se mai poate folosi și locuțiunea prepozițională sinonimă, cu privire la, cu același rol, dar însoțind nominale în cazul acuzativ:

Avem așteptări mai mari cu privire la investițiile în reabilitări termice

One thought on “„În ceea ce privesc investițiile” sau „În ceea ce privește investițiile”?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *