Numeralele cardinale în limba engleză

Pentru că nu numai limba română are reguli gramaticale încâlcite uneori și abateri de tot soiul de la setul de reguli, ci și alte limbi, precum engleza, am hotărât că ar fi interesant să mai aruncăm câte un ochi și… prin literele altora. De aici categoria aceasta! Din dorința de a găsi norme comune, de a înțelege cum se produc și greșelile din alte limbi și, mai ales de ce se ivesc, pentru a putea corela cu sistemul nostru gramatical, cu lexicul nostru, pentru a putea traduce cât mai corect și pentru a… învăța și din tainele altora! În plus, limba engleză e un must deja și trebuie exersată cât mai des posibil, căci zilnic ne izbim de necesitatea de a ști limba engleză, de la job până la ultimul panou publicitar…

Recent, am avut o discuție cu cineva în privința numeralului în limba engleză… Că da, numeralele simple le pricepe, dar la restul… mintea se încâlcește! Ca să nu mai spun de limba care se împleticește la compusele foarte lungi…

Numere Sursa: www.almeea.com

Hai să aflăm cum stă treaba de fapt și care sunt excepțiile de la regulă în cazul numeralelor (cardinale, de această dată) englezești!

Numeralul cardinal în limba engleză se referă, mai simplu spus, la modul cum… numărăm în engleză sau cum redăm cifrele și numerele în litere:

1 one           2 two               3 three            4 four         5 five            6 six         7 seven          

8 eight          9 nine           10 ten            11 eleven             

12 twelve       13 thirteen     14 fourteen          15 fifteen         16 sixteen         17 seventeen         18 eighteen          19 nineteen

       20 twenty

21 twenty-one         22 twenty-two  …….. 30 thirty …….  40 forty …… 50 fifty……  60 sixty ……. 70 seventy …….  80 eighty

…….. 90 ninety ……..  100 one/a hundred        101 one/a hundred and one  …..

152 one/a hundred and fifty-two …… 200 two hundred ….. 300 three hundred …..

400 hundred ….. 1,000 one/a thousand       1,001 one/a thousand and one ….

1,012 one/a thousand and twelve  ………..  

1,247  one/a thousand two hundred and forty-seven ………… 2,000 two thousand ……….

3,000 three thousand …..….. 1,ooo,ooo one/a million …….

31,256,721 thirty-one million two hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-one

…….. 1,ooo,ooo,ooo one/a milliard (billion) ….. 

1,492,638,526 one billion/milliard four hundred ninety-two million six hundred thirty-eight thousand five hundred twenty-six

Ce trebuie să reținem din lista de mai sus?

1. Numeralele de la 13 (treisprezece) la 19 (nouăsprezece) – thirteennineteen – inclusiv au particula -teen la final, atașată numeralelor cardinale de la three la nine, cu mici deformări de formă (vezi thir-teen; fif-teen). Atenție la scrierea lui 13 thirteen și 15 fifteen așadar! Nu sunt corecte formele: *threeteen, *fiveteen, *tirthteen, *thirtheen sau *fiftheen, cum am mai întâlnit…

Atenție și la pronunția lui three [θri:]: „trei”, care face deosebirea de perechea sa paronimică, tree [tri:]: „copac, pom, arbore”, cu care nu trebuie confundat!

2. Restul numeralelor, de la 10 până la 20 (douăzeci) inclusiv, nu se supun niciunei reguli (cum sunt cele cu -teen la final), având fiecare o formă proprie: ten, eleven, twelve, twenty.

3. Toate zecimalele, de la 20 (douăzeci) la 90 (nouăzeci) inclusiv primesc, pentru formarea numeralelor până la 100 (o sută), celelalte numerale cardinale până la 9 (nouă) inclusiv, la baza zecimală: 21 twenty-one, 22 twenty-two, 23 twenty-three… 29 twenty-nine; 31 thirty-one, 32 thirty-two; 39 thirty-nine ș.a.m.d. până la 99 ninety-nine și 100 one hundred. A se observa că astfel de numerale sunt compuse prin alăturare cu cratimă și, prin urmare, se vor nota așa!

La fel se continuă și la ordinul sutelor, inclusiv cu numeralele formate de la zecimale, până la 1000 (o mie): 101 one hundred and one, 102 one hundred and two, 123 one hundred and twenty-three, 199 one hundred and ninety-nine până la 999 nine hundred and ninety-nine și 1000 one thousand. Compusele cu hundred se notează prin alăturare cu blanc, nu cu cratimă, ca la cele de ordinul zecimalelor! Nu se notează, ca în română, marca de plural (-s) la ordinul sutelor, când e vorba de mai multe; așadar – nu e nevoie de acord în număr! Nu spunem: * two hundredS; *nine hundreds.

La rândul lor, la fel, cele de ordinul miilor includ în componența sa, numeralele cardinale formate după regulile de mai sus, de la 1 (unu) la 100 (o sută), de la 101 (o sută unu) la 999 (nouă sute nouăzeci și nouă) inclusiv: 1,101 one thousand one hundred and one; 1,589 one thousand five hundred and eighty-nine etc. Nici la ele nu se face acordul la plural, fiind greșit: *three thousandS; *seven thousands etc.

Regulile cu aceste compuse se continuă și la numeralele de ordinul milioanelor și miliardelor: 1,256,721 one million two hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-one; 41,492,638,526 forty-one billion four hundred ninety-two million six hundred thirty-eight thousand five hundred twenty-six! Acestea, după cum se vede, ca și în română, ridică mari probleme de redare în vorbire, de citire chiar, fiind foarte lungi; de asemenea, este foarte greu de menținut șirul redării, dacă nu ești atent(ă)! Despre acestea vom discuta într-un articol viitor.

4. Numeralele zecimale de la 20 (douăzeci) la 90 (nouăzeci) inclusiv au toate particula distinctivă -ty, care nu trebuie confundată cu cea de -teen (echivalent al lui -sprezece de la noi), prezentă la numeralele cardinale de la 13 (treisprezece) la 19 (nouăsprezece)!

5. În cifre arabe, ordinele miilor, milioanelor, respectiv miliardelor se despart prin virgulă de restul ordinelor. La noi, mai adesea am întâlnit punctul ca semn separator. Virgula sau punctul, după caz, are rolul de a te face să observi mai bine ordinele numărului redat, să distingi cu grijă între ele (mai ales în formulare precum ordinele de plată), să poți înțelege și citi mai ușor numeralul respectiv, dar să îl notezi și bine, la transcriere!

6. Billion sau milliard (ambele cu dublu „l!) sunt cuvinte sinonime! Billion, fiind întâlnit adesea și cu formă de plural (billions), desemnând tot numărul 1,000,000,000, nu înseamnă deci, în română, „două milioane”, cum am fi tentați să credem, printr-un instinct de etimologie populară, din cauza formei inițiale a cuvântului bi-, la noi (dar și la englezi) această particulă denotând „dublul, doiul”.

Notă:
Acest articol își va găsi perechea când vom trata și numeralul ordinal englezesc, cât de curând posibil!

Surse bibliografice:

D. Duțescu, L. Mareș, Manual de conversație în limba engleză, București, Editura Științifică, 1973;

www.eslcafe.com, vizualizat în data de 23.08.2013.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *