Prepoziţia

De specificat în analiza gramaticală:

  1. felul: simplă/ compusă/ locuţiune prepoziţională;
  2. cazul cu care se construieşte: Ac., G., D.

Definiţie: Este partea de vorbire neflexibilă care leagă un DETERMINANT de DETERMINATUL său.  (marchează relaţia dintre termenul SUBORDONAT şi REGENTUL său).

–         are rol de CONECTOR (cuvânt ajutător, instrument gramatical);

–         sens vag, abstract

–         nu are FLEXIUNE

–         nu are F.S. – se analizează împreună cu determinantul (t. subordonat)

–         marchează numai rel. de SUBORDONARE între 2 componente ale aceleiaşi prop.

Merg/ cu cine vreau./ – elem. de leg.: PRON. RELATIV.

–         marchează legătura de la dreapta la stânga: S-au ieftinit bijuteriile din argint.

Exc: Scriu destul de urât. – leg. de la stânga la dreapta

  1. Felul

–          simple: a (miroase a trandafiri), cu, de, la, în, sub, până – alc. dintr-un singur element + cele cu o structură neanalizabilă: din, dintre, despre, înspre, peste, printre, dinspre – PREP. NEANALIZABILE

–          compuse: înaintea, înapoia, dedesubtul, împrejurul – conţin în structura lor un formant final (omonim cu articolul enclitic) + de către, de la, de pe, de pe la, de pe lângă, până pe la.

–         locuţiuni prep.: în structura lor intră întotdeauna o PREP.

cu tot, cu toată, cu tot cu – loc. prep. – variaţie flexionară;

cu toate acestea – loc. adv. CONCESIVĂ

cu toate – loc. conj.

cu toate prietenele – adj. pron. nehot. precedat de prep.

2.   Regimul cazual: Ac., G., D. – cazuri ale subordonării

–          G.: asupra, contraprep. neanalizabile, împotriva, înaintea, înapoia; în ciuda, în faţa,                  în jurul, în spatele, în vederea.

Nu sunt loc. prep.: din cauza, din pricina, cu scopul, cu condiţia, în cazul, pe motivul.

–          D.:     graţie, datorită, mulţumită, aidoma, asemenea, conform, contrar, potrivit.

Nu are loc. prep.

Prep. nu impun cazul:

–         vb. la SUPIN

–         vb. la INF.

–         ADV.: pragul de sus, ziua de mâine

Schimbarea regimului cazual

–         prep. care cer G. pot fi urmate de:

ADJ. PRON. POSESIV – Ac.: S-a aşezat în faţa ta./*TALE

– PRON. PERS. – F. NEACC. – D.: S-a aşezat în faţa-i.

S-a aşezat în faţa lui. – PRON. PERS. – G.

S-a aşezat în faţa alor tăi. – PRON. POSESIV – G.

CONTRA – cere G. – poate fi constr. cu Ac.: contra cost, contra cronometru

–    A – cere Ac. – apare în constr. cu G.: numele a doi făptaşi, mamă a doi copii

LA – cere Ac. – apare în constr. cu D.: A dat amendă la doi făptaşi.

 

Omiterea: – creează ambiguităţi: Îmi plac plăcintele cu carne şi brânză.

Asocieri greşite:  graţie eforturilor şi a talentului

Ca *şi copil, desenam zilnic.

Trebuie făcută diferenţa între:

ca: prep. „drept, în calitate de”      şi

ca: adverb într-o  struct. comparativăE la fel de înalt ca tine., situaţie în care se admite alăturarea lui şi: E la fel de înalt ca şi tine (ca şi – loc. adv.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *