Titularizare – programa pentru limba și literatura română

DESCARCĂ FIȘIERE

Programa titulizare pentru Limba si literatura romana

Nota_33125_29_05_2008

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română, absolvenţi ai învăţământului superior
de specialitate. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din
perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal.
Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune
elevii în situaţii de învăţare eficiente, apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în
programele şcolare. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor şi existenţa
manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile,
adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează.
Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei, precum şi competenţele specifice profesorului de limba
şi literatura română, programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română)
cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul
didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat, creativ şi reflexiv. De aceea, programa este construită pe competenţe,
vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română.

Competenţe vizate

 • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă, literatură, comunicare) şi
 • problemele de învăţare specifice domeniului
 • Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului
 • grupului-ţintă
 • Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei
 • Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi
 • grupul-ţintă
 • Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică, vocabular,
 • morfologie, sintaxă, stilistică)
 • Aplicarea adecvată a principiilor, formelor şi metodelor specifice didacticii oralului
 • Aplicarea adecvată a principiilor, formelor şi metodelor specifice didacticii redactării
 • Elaborarea de teste iniţiale, formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate
 • Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate
 • Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“
 • Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat;
 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor şi metodelor interacţiunii
 • educaţionale
 • Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată

2 thoughts on “Titularizare – programa pentru limba și literatura română

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *