„Unicat” în normele gramaticii

Observând că, în repetate rânduri, substantivul (sic!) unicat e utilizat în poziție adjectivală, am aruncat o privire în dicționare, pentru a verifica statutul său gramatical, dacă a suferit vreo schimbare în acest sens. Însă unicat este înregistrat doar ca substantiv neutru, cu două sensuri, fără vreo mențiune că ar putea avea și alte valori gramaticale, precum cea adjectivală:

 „UNICÁT, unicate, s. n. 1. Exemplar unic dintr-un document, dintr-o publicație, dintr-un obiect. 2. Înscris constatator care se întocmește într-un singur exemplar. – Din germ. Unikat” (DEX 2009)

Fără vreo posibilitate de a se dezvolta ca „nume-epitet”, pentru a putea căpăta rol de atribut în anumite contexte – cum se întâmplă, de fapt, în limbajul colocvial și argotic, cu anumite substantive (muzică beton, minte brici, petrecere marfă etc.), substantivul unicat, cu sensul prim („exemplar unic dintr-un document, dintr-o publicație, dintr-un obiect”), e folosit totuși ca adjectiv, acordat chiar cu substantivul determinat, în contexte ca:

„România este o «țară autentică» ce poate reprezenta viitorul «inovării» în Europa și care a lansat o «inițiativă unicată» la nivel global, și anume clusterul de turism dedicat tinerilor, spune ministrul pentru IMM și Turism, Florin Jianu” (dintr-un articol publicat pe site-ul digi24.ro);

„VJ Oana, apariție unicată la MTV EMA Berlin 2009!” (titlul unui articol publicat pe site-ul ziaremondene.ro);

„Magazinul nostru vă oferă produse unicate create din mărgele de sticlă, plastic, lemn, fimo, cristal, pietre semiprețioase cu accesorii argintii și aurii. […] bijuterii fantezie confecționate manual, modele unicate, cadouri Crăciun.” (wall-street.ro);

Un magazine on-line vinde „pantofi unicați” (pantofi-lux.ro);

„ Herghelia Cernavodă deține armăsari de referință, unicați în România precum și iepe de reproducție controlată” (cernavoda-turistica.ro);

„Tot ce ne-a inspirat în rețetele întâlnite prin lume am pus în burgerii noștri unicați” (cluj.com).

Observăm că unicat, utilizat (impropriu) ca adjectiv, ia chiar forme complet atipice (unicată, unicați), având în vedere că, singura sa formă de plural, ca substantiv neutru, consemnată și în dicționare, este unicate.

Uneori, unicat e utilizat ca adjectiv invariabil, ceea ce creează ambiguitate din punct de vedere gramatical, întrucât se poate considera că vorbitorul l-a perceput ca substantiv:

„Momente UNICAT la Montreal!” (titlul unui articol de pe prosport.ro)

„Rochii unicat de seară” (francess.ro)

Însă asemenea construcții, precum cele din urmă, pot fi interpretate și drept compuse substantivale, unde unicat își păstrează statutul de substantiv și, prin urmare, nu necesită acord formal. De altfel, în DCR3, unicat e consemnat doar cu trimitere înspre compusul piesă-unicat, în care substantivul care ne interesează are formă invariabilă, capul compusului putând fi declinat și la plural: piese-unicat (cf. DCR3, p. 408-409, p. 556). Așadar, în compuse substantivale, când el însuși își păstrează valoarea de substantiv, unicat se comportă, din punct de vedere gramatical, întocmai ca „numele-epitet” din structuri similare de care aminteam mai sus (cf. prețuri-șoc, oferte-bombă, copii-problemă, interviuri-fulger etc.). Adică nu se acordă cu centrul compusului, chiar dacă se prezintă ca un atribut. Și pentru că sunt compuse, astfel de grupări se analizează, din punct de vedere gramatical, în ansamblu, ca un întreg, nu în părți componente.

Or, pentru a elimina dubiile, când nu suntem siguri dacă unicat se potrivește contextului, dacă prezintă sau nu ambiguități în privința inclusiv a sensului, nu doar din punct de vedere gramatical, avem posibilitatea înlocuirii acestuia cu adjectivul unic, –ă, acolo unde relația atributivă cu substantivul determinat e vădită și ideea principală care se dorește a fi transmisă este de „obiect/lucru/fapt etc. unic(ă)”.

Este corect, așadar, să utilizăm substantivul unicat independent ori în compuse substantivale cu structura nume-nume, dar nu în construcții ambigue în care dă impresia să determine un alt substantiv. Pentru acestea din urmă, mai corectă este utilizarea adjectivului propriu-zis unic, variabil ca formă și care, deci, se acordă din punct de vedere formal cu substantivul determinat:

Avem momente unice sau momente-unicat, rochii-unicat ori rochii unice, nu *rochii unicate; pantofi-unicat/pantofi unici, nu *pantofi unicați, niciun alt tip de combinație între aceste forme nefiind corectă din punct de vedere gramatical.

Mai mult chiar, compusele cu substantivul unicat se scriu numai cu cratimă, iar unicat este invariabil; numai substantivul-nucleu al compusului se declină la plural: pantofi-unicat, cercei-unicat, obiecte-unicat, bijuterii-unicat ș.a. Cf. DOOM2, „se scriu cu cratimă substantivele compuse cu unitate semantică și gramaticală mai mică decât a celor scrise într-un cuvânt (și, eventual, cu articulare și flexiune și la primul element), având structura: […] substantiv + substantiv în nominativ” (p. LXXI), precum an-lumină, artist-cetățean, bloc-turn, cal-putere etc. Astfel, norma lingvistică în vigoare elimină orice posibilitate de producere a vreunei ambiguități gramaticale.

Când adjectivul unic este înlocuit de substantivul unicat, care capătă chiar forme aberante, asistăm la o greșeală de tipul confuziei paronimice între două cuvinte. Credem, de asemenea, că unicat, un împrumut din germană (< Unikat), este posibil să fie perceput ca adjectiv și din cauza unei analogii formale cu alte adjective cu formă similară și terminație identică, precum lactat (la origine adjectiv, dar astăzi folosit preponderent ca substantiv, prin schimbarea valorii gramaticale < produs lactat).

unicat in gramatica

Există opinii cum că unicat, implicând deja înțelesul de „ceva unic” (fiind un derivat semantic al semnificației de unic), nu trebuie utilizat la plural, căci dacă un lucru e unic, nu are pereche și, cu atât mai puțin, plural. Așadar, nicio formă din cele aberante, și nici cea corectă de plural, nu ar trebui acceptată. O astfel de explicație rezolvă situația de greșeală doar superficial, în sensul că nu pluralul lui unicat este problema (el are deja un singur plural, ca substantiv neutru, acceptat de dicționare: unicate), ci utilizarea lui ca adjectiv și acordul cu determinatul, în gen și număr (așa apar forme denaturate precum unicați, unicată). Cât privește chestiunea pluralului lui unicat, dacă folosim forma normată de plural a acestuia, nu înseamnă că ne abatem de la regulă ori de la semnificația sa de bază (de „obiect/lucru unic”), căci, inclusiv păstrând acest sens al său, substantivul poate exprima pluralitatea, fiind numărabil. Acest fapt ține de particularitățile referentului; e corect să spunem, de exemplu: La magazinul de antichități, sunt deja două unicate ale artistului., întrucât se subînțelege prin pluralul unicate, ideea de (două) piese/obiecte/lucruri unice. Compusul substantival subînțeles aici (piese-unicat, obiecte-unicat, lucruri-unicat) se concentrează în jurul cuvântului care conține informația de bază (unicat); astfel, substantivul redat, unicat, preia, în flexiunea sa, ideea de pluralitate (ca informație gramaticală) exprimată de substantivul eliptic. Dacă la magazinul de antichități se găsesc două piese cu statut de unicat ale unui artist, este firesc să vorbim de două unicate, adică de două obiecte-unicat, unic fiecare în parte adică.

Totodată, conform definiției din dicționar a cuvântului unicat („exemplar unic dintr-un obiect”), acesta desemnează mai degrabă obiecte și lucruri concrete, palpabile, ceea ce înseamnă că e impropriu utilizat pe lângă substantive precum clipă, moment, idee, inițiativă etc., care sunt compatibile, din punct de vedere semantic, doar cu adjectivul unic.

Cu al doilea sens al său, substantivul unicat („înscris constatator care se întocmește într-un singur exemplar”), este întrebuințat în documente administrative și juridice, fiind un termen specific stilului juridico-administrativ:

„Comunicarea scrisă se va redacta în două exemplare, unicatul se va expedia prin corespondență unității de care aparține salariatul […]” (fragment extras din Ordinul Ministrului Transportului și Telecomunicațiilor Nr. 855 din 24 februarie 1986, privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în unitățile Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, text disponibil la adresa web afer.ro).

„Primul exemplar (unicatul procesului-verbal) se depune periodic, de către constatator, la sediul instituției de care aparține […]” (fragment extras din Ordin nr. 527 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normelor de organizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, text disponibil la adresa legislatie.just.ro).

„Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru […] unicatele certificatelor eliberate de instituțiile de învățământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată […]” (fragment extras din Evoluția impozitelor indirecte în România în perioada 1990-2004 și influența lor asupra resurselor financiare publice, publicat pe referatele.com).

În același câmp semantic se înscriu și cuvintele duplicat „al doilea exemplar al unui înscris emanat de la o persoană fizică sau juridică; copie” și triplicat „copie făcută după un act sau după un document” (cf. DEX 2009, s.v. duplicat; s.v. triplicat).

Sigle:

DCR3 – Dimitrescu, Florica (coordonator), Alexandru Ciolan, Coman Lupu, Dicționar de cuvinte recente, ediția a III-a, București, Editura Logos, 2013.

DEX 1998 – Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.

DEX 2009 – Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009.

DOOM2 – Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Bibliografie:

Stoichițoiu Ichim, Adriana, Creativitate lexicală în româna actuală, București, Editura Universității din București, 2006.
*** Gramatica limbii romnâne. I. Cuvântul, Tiraj nou, revizuit, București, Editura Academiei Române, 2008.

 

Textul integral a fost publicat în „Dacia literară”, nr. 2 (141)/vară 2016, p. 199-203.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *